Vluchtverslagen 2012

Vluchtverslag week 4 van de Giant Taartvluchten 2012

In het laatste weekeind van de taartvluchten wordt de helft van de vluchten voor het totaal klassement vervlogen. De duiven komen dan uit drie richtingen, dus een voorspelling van de uiteindelijke winnaar is dan moeilijk te maken.

De afgelopen drie vluchten had zich een kopgroepje gevormd uit de Swifterbanters Van Zuiden, Bron en Zeeman, met daarnaast Gerrit Wakker uit Urk, Johnny v.d. Bei Twijzel en Eelke v.d. Bei Triemen.

Bij de laten jongen was het alleen nog de liefhebbers uit Swifterbant die voor de overwinning konden gaan.

Vrijdag waren de weerberichten voor zaterdag bijzonder goed. Er was dan ook veel enthousiasme in de drie inkorfcentra´s. Een record aantal duiven voor het laatste weekeind werd dan ook ingekorfd.

Zaterdagmorgen viel het dan ook een beetje tegen dat het niet overal even mooi was. Gelukkig laat de natuur zich ook niet altijd meten door buienradar. In Roodeschool was het schitterend mooi weer. Volgens buienradar kon dat niet, maar de praktijk leek anders. We hadden onze lotenverkoper Meindert de Boer daar heen gestuurd en die kwam zwaar gebruind terug. Op de afsluitdijk was het slecht weer toen de duiven naar Den Helder werden gebracht. Gelukkig scheen in Nijerdiep wel de zon, zodat Jan de Ridder met zijn Opa Jan Tekkelenburg de duiven op tijd naar huis konden sturen en er tijd was voor de Mc Donalds (lossingsplek in Den Helder). Op de grens van Roosendaal en Essen scheen de zon wat flauwtjes, even verder op bij Raamsdonkveer werd slechter weer aangegeven door een oud taartvlucht organisatielid. Kortom nog geen makkelijk weer. Daar het er op leek dat het de hele dag zo zou blijven werd besloten om tijdig de duiven te lossen op alle stations. Den Helder en Roodeschool om 10.45 uur en Roosendaal om 11.00 uur, omdat de NWV combinatie in Zevenbergsche hoek om 10.45 uur zouden lossen.

Het startschot voor deze dag werd deze keer gegeven door Hans Wakker uit Urk die twee duiven op 61 km van Den Helder klokte om 11.34 uur, gevolgd door Arie Romkes uit Urk om 11.39. Even later ging het spel voor Roodeschool ook van start om 11.43 uur door twee duiven van Johnny v.d. Bei uit Twijzel op bijna 53 km. Vanaf Den Helder volgde de junioren Gebr. Van Veen rond 11.47 uur, terwijl men in Swifterbant pas om 12.00 uur wakker werden.  Bij de junioren viel het verschil net in het voordeel van Femke v.d. Land uit Zwaagwesteinde om 12.13 uur. Op de verste afstand van Den Helder klokte W. Wittebol uit Oosterwolde maar liefst 6 van de 9 duiven in 20 seconde voor in de uitslag om 12.30 uur. Ook de familie Bosma uit Kollumerzwaag vonden een aantal vroege duiven terug in de uitslag.

In de tussentijd had Femke v.d. Land goede zaken gedaan voor het juniorenconcours vanuit Roodeschool. Op de verste afstanden kwamen ze net voor en na 13.00 uur, met knappe prestaties voor Hans en Gerrit Wakker uit Urk en Leo Bron uit Swifterbant. Ook Oscar Martens uit Emmeloord en Harry de Jong uit Balk haalde mooie prestaties. Opvallend was dat bij Coen en Joost Brugman 50% van hun ingekorfde duiven vanuit Roodeschool binnen 1 minuut vielen.

Om 12.41 uur was het druk in Swifterbant, de duiven van Roosendaal vielen volop. De familie Zeeman hadden in 2 minuten tijd 6 topduiven, waaronder 5 laten jongen. Deze waren goed voor de eerste vijf in de laten jongen uitslag. Bij Leo Bron viel er rond 12.42 twee oude duiven. Om 12.43 volgde Reinald Evers en Combinatie Bertram van Zuiden-Patrick Slabbekoorn.

Om 12.48 opende Gerrit Wakker het verhaal op Urk met een paar kopprijzen. Op de nalijn begon het even na 13.30 met een fantastische serie van de familie Bosma uit Kollumerzwaag met de eerste drie in de totaaluitslag en 22 van de 29 in de prijzen. Johnny v.d. Bei liet iets lopen, maar zijn prestatie was door de andere twee vluchten ruim voldoende voor het kampioenschap in het totaalklassement. Leo Bron moest de laatste dag zijn pole position prijsgeven voor een knappe tweede plaats. Het brons is voor de familie Zeeman, die ook eerste werden in het Laten jongen klassement. In dit klassement worden zij gevolgd door de Combinatie B. van Zuiden en Leo Bron.

Bij de jeugd is de winst voor Femke v.d. Land, met drie eerste plaatsen op de laatste dag. Gevolgd door Gebr. Van Veen uit Urk, die na drie vluchten gedeeld eerste stonden. De prijsuitreiking aan de jeugd werd door vele ervaren als een groot hoogte punt van de avond. Een grote stapel met leuke spullen voor de jeugd en de duiven werd met graagte aangevallen.

´s Avonds zat het clubgebouw van PV Flevoland flink vol. Een grote prijzentafel werd verloot door Meindert de Boer, die werd geassisteerd door Meindert jr en Bertram van Zuiden. Simon Zeeman reikte ieder winnaar zijn prijzen uit en bij taartvluchten is bijna iedereen winnaar, want ook liefhebbers lager op de lijst worden geëerd met mooie prijzen. In het laatste weekeind zijn er ook hele mooie prijzen in het Trioklassement en worden de bekers uitgereikt aan de liefhebbers die de laatste drie jaar de beste duif heeft van Den Helder of Roodeschool, maar dan moet de duif wel drie keer prijs hebben gevlogen.

Dit jaar was alleen een duif van Bertram van Zuiden die aan deze eis voldeed, nl. op Den Helder vloog de NL09-1736916 in 2010, 2011 en 2012 prijs.

Uiteindelijk was het hoogte punt de cheque overhandiging door afdelingsbestuursleden Harrie Meijners en Jelle Kooistra (goed voor 4 keer prijs op 4 taartvluchten) aan de goede doelen (Ronald Mc Donaldhuis Friesland en de Duivensport), maar liefst 2.750 euro kon worden overhandigd.

Hiermee kwam weer een geslaagd taartvluchtenseizoen tot een goed eind. Wij zijn vele mensen dank schuldig, sponsors, bonnenaanbieders, bonnenkopers, Jouke –Geert – Bennie en Johnny van de Zwaluw Zwaagwesteinde, Sijmen en Victor Luinenburg en familie De Jong Vredesduif Noordwolde. Een grote groep leden van PV Flevoland voor al het werk, het beschikbaar stellen van vervoer, het vervoeren, enz. enz., het afdelingsbestuur, Jelle Kooistra voor het lossen. De vervoerder, met grote complimenten. Chris Kalsbeek en familie Ruygh.

De organisatiecommissie Taartvluchten 2012 op Urk

Meindert de Boer, Bertram van Zuiden en Simon Zeeman

De Uitslagen:

Uitslag Roosendaal Taartvluchten Urk 20 oktober 2012
Lossing 11:00:00 uur   Wind ZW2  Aantal duiven: 503

Prijs  naam                        woonplaats             snelheid

  1      J. Bosma                  Kollumerzwaag          1455

  2      J. Bosma                  Kollumerzwaag          1455

  3      J. Bosma                   Kollumerzwaag           1455

  4      Fam. Zeeman         Swifterbant                  1434

  5      Fam. Zeeman         Swifterbant                 1433

  6      Gerrit Wakker        Urk                               1424

  7      J. Bosma                  Kollumerzwaag          1419

  8      J. Bosma                  Kollumerzwaag          1418

  9     Fam. Zeeman          Swifterbant                 1418

 10    Gerrit Wakker         Urk                               1416

Uitslag Roosendaal Late Jongen Taartvluchten Urk 20 oktober 2012
Lossing 11:00:00 uur   Wind: ZW2  Aantal duiven: 129

  1       Fam. Zeeman          Swifterbant                  1434

  2       Fam. Zeeman          Swifterbant                  1433

  3       Fam. Zeeman          Swifterbant                  1418

  4       Fam. Zeeman          Swifterbant                  1414

  5       Fam. Zeeman          Swifterbant                  1410

  6       Comb. B. v. Zuiden Swifterbant                 1405

  7       R. Evers                    Swifterbant                  1404

  8       Comb. B. v. Zuiden Swifterbant                  1401

  9       L. Bron                      Swifterbant                  1377

 10      K. Woord                 Urk                                 1345

Uitslag Den Helder Taartvluchten Urk 20 oktober 2012
Lossing 10:45:00 uur   Wind: ZW2  Aantal duiven: 153

 1          H. Wakker                Urk                                1254

 2          H. Wakker                Urk                                1230

 3          A. Romkes                Urk                                1171

 4          J. v.d. Bei                  Twijzel                          1123

 5          J. v.d. Bei                  Twijzel                          1122

 6          J. v.d. Bei                  Twijzel                          1118

 7          J. Bosma                   Kollumerzwaag           1118

 8          J. v.d. Bei                  Twijzel                          1113

 9          J. Bosma                   Kollumerzwaag           1084

10         F. v.d. Land              Zwaagwesteinde        1031

Uitslag Roodeschool Taartvluchten Urk 20 oktober 2012
Lossing 10:45:00 uur   Wind: ZW2  Aantal duiven: 160

  1             J. v.d. Bei                Twijzel                            909

  2             J. v.d. Bei                Twijzel                            898

  3             H. Wakker              Urk                                  896

  4             L. Bron                    Swifterbant                   895

  5             G. Wakker              Urk                                  889

  6             F. v.d. Land             Zwaagwesteinde         882

  7             F. v.d. Land             Zwaagwesteinde         881

  8             H. Wakker               Urk                                 873

  9             V. Luinenburg         Jonkerslan                    863

 10            O. Martens             Emmeloord                  854

Vluchtverslag week 3

Verleden jaar beleefde we een zomers najaar, dit jaar komen we dichter bij de herfst. Veel buien, soms stevig, met een strakke wind. In week 3 waaide de wind uit het Zuiden. Met deze wind komt er nog een kwaliteit in de duivensport naar boven, wie krijgt er als eerste hun duiven naar binnen.

Hokken waar ze normaal naar binnenstormen, kregen deze week te maken met het niet willen landen van de duiven. Binnenkomst verschillen van 1 tot 5 minuten waren redelijk gemiddeld, maar wanneer het concours maar 6 minuten openstaat is dat wel bepalend.

Vrijdagavond was er al overleg over het lossen. De mening was gezien de verwachtingen dat er ‘s morgens snel gehandeld moest worden. Een lossing voor 9.15 uur is niet verantwoord. En of er dan nog een mogelijkheid was om in Roosendaal te lossen kon nog niet ingeschat worden. Op zaterdagmorgen 8.00 uur leek het risico te groot en werd besloten naar Meerkerk te gaan. Gezien het verloop van de vlucht en de zeer minimale verliezen een juiste keuze, al kan je het verloop van een lossing om 9.00 uur in Roosendaal nooit achterhalen.

Koppels gingen heel hoog langs het IJsselmeer in Flevoland. De eerste die slim genoeg was om af te steken is een laat jong van Leo Bron uit Swifterbant. In de late jongen competitie vliegt deze duif een eerste in de totaal uitslag een derde. Leo gaat met deze klasse prestatie op pole position, in zowel het Giant totaal klassement als in de Late jongen competitie, naar het laatste weekeinde toe. Gerrit Wakker uit Urk, tweemaal winnaar van de taartvluchten, klopte duidelijk aan en mengt zich in de strijd om het totaalklassement. De eerste vijf in de klok op Urk waren zijn deel, goed voor de eerste, tweede en vierde plek van het weekeinde. In dit klassement lijkt naast Bron en Wakker, de eenmalige winnaars van de taartvluchten Van Zuiden, Zeeman en Johnny v.d. Bei zich te mengen voor de overwinning, daarnaast meld ook pa v.d. Bei zich in de strijdt. De strijdt om het late jongen kampioenschap lijkt een Swifterbants onderonsje.

Het binnenkomen was niet alleen een item op de kortste afstand, maar ook in de nalijn. Op verschillende plekken werd dit probleem gemeld. Helaas is dit ook een onderdeel van de duivensport, ook of misschien wel juist tijdens de taartvluchten, wanneer de duiven dicht op elkaar vallen.

Volgend weekeinde hopen we op een daverend slot met redelijk weer. Maar liefst drie vluchten staan op het programma en vooral de vluchten uit het NoordOosten, Roodeschool en NoordWesten, Den Helder zijn beslissend, maar ook een uitdaging voor diegene die een leuk dagklassement willen maken. Voor de late is Roosendaal beslissend, maar ook de andere duiven kunnen zich van voren laten zien.

Bij de jeugd is het net zo spannend als bij de senioren. Voorlopig hebben de Gebroeders van Veen en Femke v.d. Land de beste papieren, maar ook de jeugd zal zich moeten bewijzen op Roodeschool en Den Helder.

De uitslag van Meerkerk Taartvluchten Urk 13-10-2012
Lossing 09:50:00  Wind: Z  Aantal duiven: 748 Aantal deelnemers: 42

Prijs          Naam                                      Woonplaats                        Snelheid

1            G. Wakker                                  Urk                                        1581

2            G. Wakker                                  Urk                                        1580

3            L. Bron                                      Swifterbant                            1579

4            G. Wakker                                  Urk                                        1578

5            E. v.d. Bei                                  Triemen                                 1575

6            G. Wakker                                  Urk                                        1569

7            O. Martens                                 Emmeloord                           1564

8            G. Wakker                                  Urk                                        1561

9            J. Bosma                                   Kollumerzwaag                     1560

10           J. Bosma                                   Kollumerzwaag                      1559

Uitslag Meerkerk Late Jongen Taartvluchten Urk 13-10-2012
Lossing 09:50:00   Wind: Z    Aantal duiven: 175  Aantal deelnemers: 24

Prijs          Naam                                      Woonplaats                        Snelheid

1               L. Bron                                  Swifterbant                           1579

2              Comb. B. van Zuiden              Swifterbant                           1558

3               Fam. Zeeman                         Swifterbant                           1555

4               Comb. B. van Zuiden             Swifterbant                            1546

5                Fam. Zeeman                       Swifterbant                            1544

6                Fam. Zeeman                       Swifterbant                           1543

7                Fam. Zeeman                       Swifterbant                           1529

8               Gebr. van Veen                     Urk                                     1521

9               Fam. Zeeman                       Swifterbant                          1507

10             L. Bron                                 Swifterbant                          1503

Verslag week 2

Duiven lossen bij mooi weer kan iedereen, duiven lossen als het moeilijk wordt is een kunst. Zoals voorspeld kwam het zaterdagmorgen met bakken naar beneden. Het was toen de vraag wanneer knapt het dusdanig op dat we ook los kunnen. Buienradar gaf op een gegeven moment aan dat rond 13.00 uur de buien op het beeldscherm verdwenen waren boven Boxtel. Op dat moment is er nog geen blauw aan de lucht in Boxtel. Bij de lossers was het duidelijk dat dit niet voor 16.00 uur zou zijn.

Zoekend naar alternatieven kwamen wij uit op Meerkerk een lossingsplaats welke we ook in 2011 hebben gebruikt. Daar aangekomen om 12.00 uur, was er zeker nog spraken van goed losweer. Dit veranderde na 13.00 uur langzaam naar de goed richting. Toen het om 13.30 uur acceptabel was om te lossen, werd dit ook besloten, daar de NWV combinatie om 13.00 hadden gelost in Zevenbergsche hoek, was 13.30 uur ook ideaal tijdstip. ‘s avonds kwamen we er echter achter dat NIC Borne om 13.45 uur in De Meern hadden gelost. We hadden dus niet goed opgelet. Gisteravond nam NIC Borne hierover ook contact op en afgesproken is dat er volgend jaar betere afstemming zal plaats vinden.

De wedvlucht begon voor de tweede week op rij bij de oud ‘ere’ voorzitter van de Stormvogels te Swifterbant Jef Custers in Biddinghuizen, die hiermee laat zien dat er dit jaar rekening met hem gehouden moet worden voor het kampioenschap. Swifterbant was het volgende station, de Familie Zeeman wist daar enkele vroege duiven te draaien, gevolgd door een zeer sterk optredende Leo Bron die 19 van zijn 23 duiven in de prijzen terug vond. In dat geweld stak ook een duif af, naar de enige echte hobby duivenmelker van Nederland Cees van der Steeg.

Opvallend was dat de duiven Urk links lieten liggen, daar staken in de eerste groep maar mondjes maat duiven af. In dat licht was het optreden van Gerrit Wakker wederom van zeer hoog nivo.

Ook het optreden van mister taartvluchten, Oscar Martens, was pure klassen. Bij deze vlucht niet echt in de vlieglijn en toch een derde, met een laat jong, die bij deze groep eerste is !!!

De duiven trokken verder via de Oostkant van de polder omhoog. In die snelheid richting Zwaagwesteinde stak vanuit de kopgroep een hele partij duiven naar beneden bij Oosterwolde, nl Wim Wittebol, die een hele mooie serie neerzette en een gooi lijkt te doen voor het kampioenschap.

De Van der Bei groep had wederom voorsprong genomen richting Zwaagwesteinde. De eerste groep daar deed eerst Twijzel aan, waar Johnny zich in de top van de uitslag klasseerde met maar liefst 5 duiven bij de eerste 10. Eelke leek ze wel in 1 groep thuis te krijgen met 13 vd 16 op het eerste blad. In de tussentijd had ook Van de Veen zijn late jongen in een mooie serie thuis zien komen. Jeugdliefhebber Femke vd Land sloot zich daar bij aan.

Bij de late zoals gezegd een top prestatie van Oscar Martens uit Emmeloord. In deze competitie gevolgd door de Familie Zeeman uit Swifterbant en Johnny van der Bei uit Twijzel, die overigens maar met 1 laat jong vliegt en dan elke week er zo bij.

Volgende week zijn de berichten veel beter en misschien wel een wat gunstigere wind voor de Zuid West hoek van Friesland. Wij verwachten dan ook veel van deze liefhebbers volgende week.

Voor de blauw witpennen en blauw bonte uitslag van Meerkerk houdt de komende twee weken de website www.taartvluchten.nl goed in de gaten.

De uitslag van Meerkerk Taartvluchten Urk 06-10-2012
Lossing 13:30:00  Wind: WNW  Aantal duiven: 953 Aantal deelnemers: 46

Prijs          Naam                                      Woonplaats                        Snelheid

 1              J. Custers                                 Biddinghuizen                     1338

2               Fam. Zeeman                         Swifterbant                            1327

3               O. Martens                              Emmeloord                           1319

4               Fam. Zeeman                         Swifterbant                            1313

5               Johnny v.d. Bei                      Twijzel                                    1312

6               Johnny v.d. Bei                      Twijzel                                    1312

7                Johnny v.d. Bei                     Twijzel                                    1312

8               Johnny v.d. Bei                      Twijzel                                    1310

9                Johnny v.d. Bei                     Twijzel                                    1310

10              J. Custers                              Biddinghuizen                       1307

Uitslag Meerkerk Late Jongen Taartvluchten Urk 06-10-2012
Lossing 13:30:00   Wind: WNW    Aantal duiven: 238  Aantal deelnemers: 27

Prijs          Naam                                      Woonplaats                        Snelheid

1               O. Martens                              Emmeloord                           1319

2               Fam. Zeeman                         Swifterbant                            1306

3               Johnny v.d. Bei                      Twijzel                                   1302

4                L. Bron                                   Swifterbant                            1301

5                Fam. Zeeman                       Swifterbant                            1299

6                J. Custers                              Biddinghuizen                      1283

7               Comb. B. Van Zuiden           Swifterbant                            1280

8               D.J. van de Veen                  Zwaagwesteinde                 1276

9               D.J. van de Veen                  Zwaagwesteinde                 1274

10            D.J. van de Veen                  Zwaagwesteinde                  1273

Verslag Week 1:

Het is voor ons als organisatie altijd weer heel spannend als de taartvluchten starten. Maanden van voorbereiding komt dan in een keer samen tot de werkelijkheid van de taartvluchten. Wat moet je verwachten? Verleden jaar kwam er een tweede zomer juist tijdens de taartvluchten. Het is natuurlijk wel herfst, dus zal het niet elk jaar zo gaan.

Het was wederom in drie inkorflokalen een grote drukte. Uiteindelijk iets meer duiven dan verleden jaar, maar duidelijk meer dan twee jaar geleden, dus zeker geen reden tot klagen, want het aantal deelnemers stijgt elk jaar.

Na het ophalen van de duiven bij de inkorflokalen vertrok de vrachtwagen voor het nachtelijk uur naar het AC restaurant in De Meern. ’s Morgen maakte een frontale front trekkend van West naar Oost het onmogelijk om vroeg te lossen. De berichten waren dat de duiven niet voor 12.00 uur boven in Friesland moesten zijn. Een lossing van 10.45 uur voldeed aan deze eis. Met een WZW vertrokken de duiven naar het Noorden.

Gedreven door de wind namen de duiven niet de Hollandse brug, maar de Stichtse brug. Om de weg iets Oostelijk van het midden van Flevoland de weg te vervolgen. Een duif was zo slim om zich nog iets meer met de wind te laten afdrijven naar Biddinghuizen. Het was bij Jef Custers waar het spel van de dag begon.

Ongeveer 60 a 70 % van de duiven trokken even later door het dorp Swifterbant, waar de duiven van Oost naar West over het dorp trokken richting Urk en zo werden de prijzen ook verdeeld in Swifterbant. Waar de duiven eerst daalde bij de meest Oostelijk gelegen liefhebber in het dorp Leo Bron om vervolgens in het midden van het dorp Van Zuiden aan te doen, om als laatste aan de Westkant van het dorp via de Familie Zeeman weer het dorp uit te gaan.

De Westelijke wind was dusdanig krachtig dat de duiven richting Urk wat snelheid minderde. Om daar ook in grote getalen naar beneden te komen. In de tussen tijd trok er ook een groep naar het Noorden, via Oosterwolde naar Twijzel, waar de winnaar van 2011 ze massaal kreeg.

De late jongen hadden een stroef begin. Tot en met Swifterbant kwamen ze behoorlijk goed met het koppel mee, steeds Noordelijker werd het duidelijk moeilijker en moet een mooie Zondag nog menig hok wat aanvullen. Een super uitslag voor Van Zuiden en Slabbekoorn met de eerste drie was de uitkomst. Een mee 100% prijs voor Johnny vd Bei en Gerrit Wakker. Cornelis Hakvoort overtrof dit door 100% prijs te vliegen met twee mee en dat voor een jeugdlid, duidelijk een toekomstig  topduivenmelker.

In Swifterbant lopen nu trotse duivenmelker de rest zal flink moeten poetsen om de kleine gaatjes met deze liefhebbers te dichten. Dat kan volgende week al op Boxtel. Ook dan kan u ook altijd nog insteken met uw duiven. Wees van harte welkom in 1 van de inkorflokalen.

Bij de jeugd was de overwinning voor de echte taart jeugdvliegers de Gebroeders van Veen gevolgd door de eveneens al enkele jaren deelnemer aan de taartvluchten Victor Luinenburg.

Enkele kinderziektes en misverstanden waren ook aan de orde van de dag. Zo ging het SMS’en niet helemaal vlekkeloos, de sms machine liet niet alle sms’jes door waardoor een aantal mensen niet van de lossing op de hoogte waren. Het melden liep ook niet helemaal naar wens, maar daar waren vooral misverstanden het probleem. De meldingen werden voorzien van veel punten komma’s. Het melden bij de Flevoland kent geen punten en komma’s dus dan worden ze niet verwerkt. Dus alle cijfers zonder toevoeging als 1 geheel invoeren.

De uitslag van De Meern Taartvluchten Urk 29-09-2012
Lossing 10:45:00  Wind: WZW  Aantal duiven: 1020 Aantal deelnemers: 48

Prijs          Naam                                      Woonplaats                        Snelheid

1              J. Custers                                 Biddinghuizen                     1549

2               L. Bron                                     Swifterbant                          1498

3               L. Bron                                     Swifterbant                          1481

4               Comb. B. Van Zuiden           Swifterbant                           1471

5               Comb. B. Van Zuiden           Swifterbant                           1470

6               Comb. B. Van Zuiden           Swifterbant                            1470

7                Fam. Zeeman                        Swifterbant                            1466

8                Fam. Zeeman                         Swifterbant                           1459

9                Fam. Zeeman                         Swifterbant                            1457

10              Fam. Zeeman                         Swifterbant                           1454

Uitslag De Meern Late Jongen Taartvluchten Urk 29-09-2012
Lossing 10:45:00   Wind: WZW    Aantal duiven: 279  Aantal deelnemers: 27

Prijs          Naam                                      Woonplaats                        Snelheid

1               Comb. B. Van Zuiden           Swifterbant                           1471

2               Comb. B. Van Zuiden           Swifterbant                           1470

3               Comb. B. Van Zuiden           Swifterbant                            1470

4                Fam. Zeeman                        Swifterbant                            1451

5                Johnny vd Bei                        Twijzel                                    1422

6                Fam. Zeeman                         Swifterbant                            1417

7               Comb. B. Van Zuiden           Swifterbant                            1407

8               Comb. B. Van Zuiden           Swifterbant                           1406

9               Fam. Zeeman                         Swifterbant                           1406

10             Comb. B. Van Zuiden           Swifterbant                           1404

Reacties zijn gesloten.